Marineforeningens årlige sendemandsmøde er foreningens højeste myndighed, og møderne arrangeres på skift blandt afdelingerne.

Inden selve sendemandsmødet foretages en march gennem byen med Søværnets Tamburkorps i spidsen efterfulgt af afdelingsflag og de deltagende sendemænd. Denne march er medvirkende til at synliggøre såvel Søværnet som Marineforeningen i lokalsamfundet.

På selve mødet fremlægges landsbestyrelsens årsberetning til efterretning og det reviderede årsregnskab til godkendelse. Ligeledes fastsættes den årlige medlemsafgift til landsforeningen for det efterfølgende kalenderår, samt indskud ved indmeldelse.

Eventuelle forslag fra landsbestyrelsen og forslag fra afdelinger eller medlemmer behandles, og valg til landsledelsen d.v.s. landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær foretages. Derudover vælges 2 revisorerer og 1 revisorsuppleant.

Som afslutning på sendemandsmødet afholdes om aftenen en "Sendemandsmødemiddag", hvor de deltagende sendemænd med ledsagere hygger sig i festligt lag med en god middag, underholdning og "dans på dækket".

Som nævnt er sendemandsmødet foreningens højeste myndighed, og det er naturligvis vigtigt for foreningsdemokratiet, atalle afdelinger lader sig repræsentere, således at der øves indflydelse på foreningen og dens fremtidige drift.

Gennem de senere mange år har dog ca. 2/3 af afdelingerne været repræsenteret. 

Del siden